2013 Vizyon Planları

Çukurova

Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı

 


 

Güney Marmara

Kırsal Miras Strateji Planı

 


 

Muğla

Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı

 


 

Trakya

Ağ Eylem Planı

 


 

Van Gölü Havzası

Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı