2017

BİTLİS

Vali Yardımcısı Kamil Güzel, Bitlis Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Zekeriya Urfan, Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, belediye ve KUDEB personelinin katıldığı toplantı 19 Nisan’da ÇEKÜL Vakfında gerçekleştirildi. Kentteki sit alanları, gündemdeki projeler (Dere Üstü Islah Projesi, Bitlis Tarihi Kalealtı Sokak-Sinema Sokak-Feyzullah Ensari Sokak Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projeleri; Gazibey Sokak Sağlıklaştırma Kentsel Tasarım Projesi, Feyzullah Ensari Alan Canlandırma Projesi) ile kentin kültürel ve tarihi mirası konuşuldu. Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibi değerlendirme bölümünde görüşlerini paylaştı: Kültür envanteri güncellenerek basılmalı; mülkiyet paftası hazırlanmalı; iklim şartları da değerlendirilerek tarihi çarşı düzenlenmeli, doku korunmalı, tarihi çarşıda geleneksel ürünler zenginleştirilmeli; Bitlis Kalesi onarılarak gezilebilir hale getirilmeli, kaleyi algılanabilir kılacak ara noktalar oluşturulmalı; kale ve çevresinde arkeolojik kazı yapılmalı; dere üzerindeki tarihi dokuyu bozan birimler kaldırılmalı; Valilik projelerin idame ettirilmesini sağlamalı, projelerin yürütücülüğünü üstlenmeli; Kalealtı Sokak-Sinema Sokak-Feyzullah Ensari Sokak Restorasyon projelerinde yer alan kaldırım-yol arasındaki geçişler yumuşatılmalı, kaldırımdaki merdiven ve sekiler azaltılmalı, kaldırıma eğim verilmeli.

 

DULKADİROĞLU

Durkadiroğlu Beyliğinin en önemli merkezlerinden olan kent, 4 Ocak’taki toplantının konuğuydu. Toplantıya Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Sebuk Tekin Alparslan ve belediye uzmanları katıldı. Toplantı başında yapılan sunumda kentteki tarihİ eserler, doğal ve kültürel sit alanları kısaca anlatıldıktan sonra Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Maraş Araştırmaları Merkezi, tescil çalışmaları, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları hakkında bilgi verildi. Prof. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibi tarafından yapılan değerlendirmede şu görüşler öne çıktı: Kentteki yapıların onarım, restorasyon, yenileme çalışmalarında yapılar tek tipleştirilmemeli, yapıların bir kimliği olmalı; kadınların el emeği değerlendirilmeli, kadınların müdahil olabileceği projeler geliştirilmeli; Germanica Antik Kenti ilgili çalışmalar yapılmalı; kentteki sokak dokusu korunmalı; ağaç etüdü yapılmalı, bahçe duvarlarını aşan, sokağa yeşillik veren doğal bitki örtüsü korunmalı.

 

GÖYNÜK

Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan ve Göynük Cittaslow temsilcisi Sibel Bozdağcı’nın katıldığı toplantı 22 Şubat’ta gerçekleştirildi. İpek Yolu Belediyeler Birliği üyesi Göynük, Uluslararası Cittaslow Birliğine üyelik için gereken 70 kriteri yerine getirerek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını aldı. Dere ıslah çalışmaları, telefon ve elektrik hatlarının yer altına alınması, muhtelif sokakların doğal taş ile kaplanması, yol kaplamaları ve yaya kaldırımları, sanayi sitesi düzenleme projesi, sayısal şehir imar planı yapımı, Akşemsettin Hz. Türbesi çevre düzenlemesi, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı çevre düzenlemesi, Gazi Süleyman Paşa Hamamı onarım projesi, Arasta Çarşısı rölöve ve restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Belediye Meydanı düzenlemesi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, İpek Yolu Turizm Koridoru Projesi gibi tamamlanan ve devam eden çalışmalar detaylı biçimde anlatıldı. Değerlendirmede şu görüşler öne çıktı: Kent içinde yer alan yönlendirme tabelaları düzenlenmeli; İpek Yolu üzerinde yer alan kentlerde tematik geziler yapılmalı; proje, görsel ve çizimleri incelenmek üzere ÇEKÜL’e gönderilmeli; belediyenin ilgili personeli ÇEKÜL Akademi eğitimlerine katılmalı; “Kale, mahalle, çarşı” kapsamında yapılara bütüncül odaklı yaklaşılmalı; evlerini restore eden mülk sahiplerini teşvik edecek çalışmalar yapılmalı.

 

KADIKÖY

12 Nisan tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu ve Kentsel Tasarım Müdürü Mukadder Çetiz katıldı. Kadıköy Belediyesi ekibi tarihi çarşı bölgesi, çarşı bölgesindeki 138 adet tescilli yapı, Kadıköy Tarihi Çarşı Yenileme Projesi, tarihi çarşı sokak, mal sahibi ve kiracılara yönelik envanter çalışması, tescilli eserler mülkiyet paftası, tescilli binalar grup kararı tespit paftası, mülkiyet durum analiz haritası, konut-ticaret kullanımı analizi hakkında bilgiler paylaştılar. Değerlendirmede son yıllarda İstanbul’un merkezi sayılan bölgelerde yaşanan kayma, merkez değişimin Kadıköy’de de yaşanabileceği, kurulacak sivil toplum kuruluşlarının bu değişime kısmen set çekebileceği, kültür odaklarını, projeleri, çalışmaları koordine edebilecek mekânlara ihtiyaç olduğu belirtildi.

 

KARADENİZ EREĞLİ

15 Mart’ta yapılan toplantıya Yasemin Gültekin, Gamze Tatar ve Seda Çiçek katıldı. Karadeniz Ereğli, maden ve sanayi zenginliğinin yanında yoğun kültür ve doğal mirasına sahiptir. Kentte birçok arkeolojik ve doğal sit alanları, tescilli kültür varlıkları yer almaktadır. Yapılan sunumda tarihi mağaralar, tescilli/taşınmaz kültür varlıkları; kentin somut değerleri/simge yapıları (Ölüce Deniz Feneri, Acheron Vadisi Nekropol Alanı, Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı, Uzun Mehmet Anıtı); kentin doğa turizmine yönelik öğeleri (Cehennemağzı Mağaraları, Göleviç Mağarası, Göleviç Mağaları, Güleyikağzı, Danaağzı, Çavuşağzı, Kantar Tepe, Mal Tepe, Bacaklı Yayla); arkeolojik kazı çalışmaları ve projeler anlatıldı. Değerlendirme bölümünde kentte yer alan arkeolojik mirasa önem verilmesi, Acheron Vadisi Nekropol Alanında müze denetiminde kazılar yapılması gerektiği vurgulandı. Hamamların kamulaştırılarak atıl halden kurtarılmasının elzem olduğu belirtildi.

 

ORTAHİSAR

Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç ve belediye uzmanlarının katıldığı toplantı, 6 Haziran tarihinde yapıldı. Toplantıda kentin kültürel mirası, sit alanları ve koruma projeleri konuşuldu.

 

MELİKGAZİ

771 adet tescilli yapı ve 71 sit alanın yer aldığı Melikgazi Belediyesi, Çarşamba Toplantılarının konuğuydu. 12 Temmuz’daki toplantıya Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkan Yardımcısı Mehmet Karaköse ve Kentsel Tasarım Müdürü Gürcan Senem katıldı. Toplantıda Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projeler, uygulaması tamamlanan çalışmalar, uygulaması devam eden projeler, belediyenin son üç yılda Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından aldığı maddi yardımlar, sit alanları ve kültürel mirası konuşuldu.

 

SAFRANBOLU

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in 1970’li yılların başında yerel yöneticilerle Safranbolu’da başlattığı korumacılık faaliyetlerinin sonucunda, sivil mimarisini en iyi biçimde koruyabilen Safranbolu ÇEKÜL Vakfının konuğuydu. 8 Şubat’taki toplantıya Belediye Başkanı Necdet Aksoy ve belediye uzmanları katıldı. Dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasına girmeyi başaran kentte 1360 tescilli eser, 2 adet arkeolojik sit alanı, 3 adet kentsel sit alanı, 1 adet doğal sit alanı yer almaktadır. Kültürel mirasın korunması için çeşitli projeler üretilmekte, projeler Başbakanlık Tanıtma Fonu, Karabük Valiliği, Avrupa Birliği, Tarihi Kentler Birliği gibi kurum ve kuruluşların destekleriyle hayata geçirilmektedir. Yapılan sunumda Safranbolu’daki koruma tarihi, somut olmayan kültürel miras, zanaat (demircilik, bakırcılık, kalaycılık, semercilik, saraçlık, yemenicilik, dericilik, kunduracılık, mestçilik, terzilik, tenekecilik, keçecilik, sayacılık, nalbur ve nalbantlık), taşınmaz yapıların restorasyonu, doğal ve tarihi sit alanları anlatıldı. 

 

SİVAS

15 Şubat’taki Çarşamba Toplantısının gündeminde Sivas vardı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı Kazım Özgan, İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü ve belediye ekibinin katıldığı toplantının ana gündem konusu 12-14 Mayıs 2017’de gerçekleştirilecek Tarihi Kentler Birliği Sivas Buluşması’ydı. Daha sonra yapılan sunumda Anadolu Selçuklu Devleti’nden kalan tarihi yapılar, kiliseler, sivil mimari örnekleri, Cumhuriyet dönemi yapıları anlatıldı. Kentte gümüşçülük, bıçakçılık, kemik tarakçılık, bakırcılık, ahşap oyma, önemli olduğu belirtildi. Sivas Kale Evleri Projesi, Sivas Kızılırmak ve Çevresi Projesi, Hükümet Konağı Meydanı Düzenleme Projesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı Projesi, Şems-i Sivas-i Meydanı projesi, Şehir Parkı Projesi, Sivas Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Çöpten Elektrik Üretimi, Atık Su Arıtma, İçme Suyu Arıtma, Sivas Şehir Meydanı Projesi hakkında kısaca bilgi verildi. Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibi bazı değerlendirmelerde bulundu: Kent içi kültür yolu, kültür rotası oluşturulmalı; kentte yapılacak sokak sağlıklaştırma çalışmalarında, yapılara bütüncül odaklı yaklaşılmalı; haralar için bir proje geliştirilmeli; Şifaiye Medresesi, Darüşşifa gibi tarihi yapılardan hareketle tıp tarihi, ayrıca alternatif tıp çalışmaları yapılmalı; kentte etnografya müzesi, açık müzesi müze, yazma eserler müzesi, Kızılırmak müzesi, kent müzesi, bıçakçılık müzesi kurulmalı; zanaatçılar, el sanatları için sözlü tarih çalışması yapılmalı; kurumsal kimlik çalışmaları yapılmalı; mülkiyet paftası hazırlanmalı.