ÇEKÜL EVİ

ÇEKÜL Birgi Çevre ve Kültür Evi

Tıpkı düşünüldüğü gibi ÇEKÜL Birgi Çevre ve Kültür Evi, havzada doğal ve kültürel varlıkların korunması çalışmaları için aynı zamanda bir merkez -Birgi Araştırma ve Uygulama Merkezi- oldu. Sürekli zenginleşen kitaplığı, düzenlenen etkinlikler, eğitim çalışmaları ve ülkemizde ilk kez tapu kaydına ‘Kültür Evi’ olarak yazdırılan gerçek bir ‘Kültür Evi’.

1996 yılında Birgi Koruma Amaçlı İmar Planı, Koruma Kurulu tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi. Böylece Birgi, Türkiye’de Koruma Amaçlı İmar Planı yapılan ilk belde oldu. Bu karar Birgi’de uzun soluklu bir dizi çalışmanın yapılacağının müjdesiydi aynı zamanda. Birgi gönüllüleri için bir çatı gerekiyordu. Aynı yılın sonuna doğru ÇEKÜL Yönetim Kurulu ‘Okuma Odası’ diye anılan binanın satın alınmasına karar verdi. 1997 yılı ortalarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ‘Okuma Odası’ ile ilgili uygun kararı geldi, tapu işlemleri tamamlandı. Ve uzun yıllar sonra ‘Okuma Odası’ bir kültür evi olarak Birgililerin yaşamının önemli bir parçası oldu. 

Birgi Cumhuriyet Meydanı’nda, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ‘Halk Odası’ olarak kullanıldığı dönemde gençlerin uğrak yeri olan bina geniş kütüphanesi nedeniyle ‘Okuma Odası’ olarak anılmaya başlandı. Halk Evleri’nin kapatılmasıyla birlikte Okuma Odası da kapatıldı ve kahveye dönüştü. Daha sonra bir süre Postane olarak kullanıldı ve sonrasında da kaderine terk edildi. Kent tarihinde önemli yeri olan bu yapı şimdilerde ise ÇEKÜL Vakfı'nın ve Birgi gönüllülerinin emekleriyle yaşamaya devam ediyor.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı: Birgi’de yaşayan çocukların, hem yaşadıkları kentin kültürel ve doğal mirasını tanımaları hem de koruma bilincini yaşayarak öğrenmeleri amacıyla öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlemektedir. Bu eğitimlerde öğrenciler, kültürel ve doğal miras kavramları ile tanıdıkları, yaşadıkları kentin doğası ve tarihiyle etkileşim içinde oldukları, geçmişten gelen ve yaşayan kültürel ve doğal mirası farklı yönleri ile eğlenerek keşfettikleri ve kentlerinin mirasını geleceğe aktaran bireyler olarak aktif rol almalarını desteklemektedir.

ÇEKÜL Akademi: Birgi gönüllülerinin de destekleriyle, alan eğitimlerin vaka çalışmalarını Birgi Evi’nde gerçekleştirmektedir.

Bilgi Belge Merkezi: Kültür evinin önemli parçası olan, kuruluşundan bu güne Birgi ÇEKÜL Evinde yer alan okuma alanı 2016 yılı Kasım ayında yeniden düzendi. Birgi'ye kazandırılan kütüphane çocuklara ve yetişkinlere hitap etmektedir. Kütüphane, Metin Sözen, Uçkun Geray, Fikret Üçcan, Oktay Ekinci, Ruşen Keleş, Cevat Geray, Kenan Ok ve Necdet Sakaoğlu gibi önemli isimlerin bağışları ile yetişkinlere özel, akademik ve popüler alanlarda bir kütüphane ve okuma alanı olarak hazırlandı. Yetişkinler dışında çocuklarında faydalanabileceği bir çocuk kitaplığı alanı da olan kütüphanede okurlarını beklemektedir.

  • Metin Keskin'in objektifinden...